نیامکو سابونی

انتقاد به سیاست جدید همپیوستگی حزب لیبرال مردم

پیشنهاد هشت ماده ای حزب لیبرال مردم با واکنش ها و انتقادهایی روبروشده است. سخنگوی سیاست همپیوستگی حزب مرکز از احزاب دولت ائتلاف بورژوایی و رئیس گروه پارلمانی حزب محیط زیست این پیشنهادها و سیاست جدید همپیوستگی ارائه شده ازسوی حزب لیبرال مردم را بیشتر به زیان مهاجران می دانند تا به سود آنها. رهبران این حزب، یان بیورک لوند، نیامکوسابونی و اریک اولن هاگ این پینهادها را در مقاله ای در روزنامه داگنس نی هیتر چاپ کردند. سیاست جدید همپیوستگی این حزب، امروز دریک کنفرانس مطبوعاتی نیز معرفی شد.

خواست ۸ ماده ای حزب لیبرال مردم برای پیش برد امرهمپیوستگی که امروزمنتشرشد، واکنش های مخالفی را حتا درمیان احزاب بورژوایی نیز به دنبال آورد. این ۸ ماده امروز درمقاله ای نوشته ی سه وزیر از حزب لیبرال مردم، یان بیورک لوند وزیرآموزش وپرورش و رهبرحزب، نیامکو سابونی، وزیربرابری و معاون وزیرآموزش و پرورش و اریک اولن هاگ، وزیرهمپیوستگی در روزنامه ی داگنس نی هیتر چاپ شد. آنها برای بهترشدن وضعیت همپیوستگی درجامعه شرایطی را تعیین کرده اند که ازجمله آموختن زبان سوئدی برای شهروندی این کشور و قطع کمک هزینه به مهاجران درصورت نپذیرفتن کاری ست که به آنها پیشنهادمی شود. 
ازجمله انتقادها یی که به رهبران حزب لیبرال مردم شده ازسوی حزب مرکز و حزب محیط زیست صورت گرفته است. سخنگوی سیاست همپیوستگی حزب مرکز Fredrick Federley معتقداست که سیاست جدید همپیوستگی حزب لیبرال مردم باعث جدایی مهاجران از جامعه می شود. به نظراو، مقررات مربوط به کار و اشتغال باید برای همه یکسان باشد. اومی گوید که در زمینه ی اشتغال باید برای مهاجران مقررات متفاوتی نسبت به کسانی که وارد بازارکارشده اند، وضع شود. 
Mehmet Kaplan رئیس گروه پارلمانی حزب محیط زیست نیزمعتقداست که پیشنهاد حزب لیبرال مردم پیشنهاد کهنه و کپک زده ای ست که پس از چندسال دوباره مطرح می شود. او درمورد شرط دانستن زبان سوئدی برای دریافت شهروندی سوئد می گوید که چنین پیشنهادی هنگامی مطرح می شود که دولت بورژوایی و حزب لیبرال مردم پس از ۶ سال هنوز نتوانسته اند شرایط بهتری را برای آموزش زبان سوئدی برای مهاجران فراهم کنند و گناه این کم کاری را نیز به گردن پناهجویان تازه وارد می اندازند. اومی گوید که برخی از پیشنهادهای ارائه شده تاحدی قابل بحث هستند، اما انتقادمی کند که چرا دیرهنگام و پس از این همه سال مطرح می شوند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista