امکانات پزشکی محدود برای پیشگیری از انتقال بیماری به جنین

افرادی که احتمال می دهند حامل ژن وراثتی نوعی بیماری هستند و نمی خواهند آن را به فرزندان خود انتقال دهند، می توانند قبل از اقدام به بارداری ازطریق معاینه  به وجود ژن بیمار در بدن خود پی ببرند. اما شرائط و امکانات پزشکی برای این دسته از افراد در مناطق مختلف سوئد یکسان نیست. در بسیاری از مراکز درمانی استان (Landsting) معاینه این نوع افراد و کشف ژن بیمار بطور رایگان انجام نمی شود. از ٢١مراکز درمان استان، ١٧مرکز تنها درصورت لازم دانستن، اقدام به معاینه می کنند و مراکز درمانی استانهای وِستِرنورلاند(Västernorrland)، یَمتلَند(Jämtland)، وِستِربوتتن(Västerbotten) و نوربوتتِن(Norrbotten) واقع در شمال سوئد، اصولا از انجام این نوع معاینه خودداری می کنند. یکی دیگر از راههای کشف ژن بیمار معاینه کیسه آب جنین در زنان باردار است. بنا به گفته هُکان لیندستروم (Håkan Lindström) سرپزشک در کلینیک وِستِربوتتِن مراکز درمانی استانها به علت کمبود امکانات مالی از معاینه این نوع افراد در استانهای شمالی خودداری می کنند.