محمدعقیلی

آسیب دیدگی، مانع شرکت کارولینا کلوف در المپیک لندن

کارولینا کلوف، یکی از قهرمانان دو و میدانی سوئد و برنده ۱۴ مدال طلا در مسابقات جهانی، اروپایی و المپیک آتن که یکی از امیدهای این کشور برای کسب مدال در المپیک لندن نیز محسوب می شد، به دلیل آسیب دیدگی از شرکت در المپیک بازماند. او دچار آسیب دیدگی ماهیچه ی پشت ران شده بود و روزگذشته در مسابقات دو و میدانی در فنلاند،  مجبور به قطع مسابقه ی خودشد. 
او قهرمان رشته ی هفت گانه در دو و میدانی سوئداست.