محمدعقیلی

افزایش استفاده از کلاه ایمنی در سوئد

یک سوم مردم در سوئد هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده می کنند.
در تحقیقی که محمدرضا یحیا برای انستیتوی دولتی تحقیقات راه و حمل و نقل انجام داده، کودکان دراین زمینه بهترین هستند و ۸۰ درصد آنها درسن کلاس اول تا پنجم از این کلاه استفاده می کنند. درمیان بزرگسالان نیز کسانی که بطور مرتب از دوچرخه استفاده می کنند، استفاده از کلاه ایمنی را به خوبی رعایت می کنند. براساس این تحقیق، مهاجران، حتا کودکان آنها کمترین استفاده را ازکلاه های ایمنی هنگام دوچرخه سواری می کنند.  دراین تحقیق همچنین آمده است که با افزایش محل های مخصوص عبور دوچرخه درخیابان ها، افراد بیشتری ازاین وسیله استفاده کرده و برای کسب اطلاعات دراین مورد نیزاقدام خواهندکرد.