زینت هاشمی

انتقاد از دولت و کارل بیلدت به دلیل مخالفت با تحریم مخابراتی سوریه

3:37 min

مخالفت سوئد، با تحریم علیه شرکت های مخابراتی سوریه، با انتقاد حزب محیط زیست و حزب مرکز روبرو شده است. گفته می شود که سوئد پیش از این نیز با تحریم شرکت های مخابراتی مخالفت کرده بود. اوسا رومسون از سخنگویان حزب محیط زیست در انتقاد به تصمیم دولت در این زمینه می گوید ما می دانیم که دولت سوریه از طریق شرکت های مخابراتی بر گروه های اوپوزیسیون فشاروارد می کند، اما متاسفانه سوئد در اتحادیه ی اروپا نقش فعالی به عهده گرفته که این گونه تحریم ها را متوقف کند. نقش سوئد به عنوان مخالف تحریم های سوریه به خصوص در زمینه ی مخابراتی در اتحادیه ی اروپا از زمستان آغازشد. به گزارش خبرگزاری رویترز ، این سوئد بود که مانع اجرای تحریم اتحادیه ی اروپا علیه شرکت های مخابراتی سوریه شد. در آغاز هفته ی جاری اتحادیه اروپا تصمیماتی را در جهت افزایش تحریم ها علیه دولت سوریه اتخاذ کرد بدون این که تحریم شرکت های مخابراتی نیز درنظر گرفته شوند. 


کارل بیلدت وزیرامورخارجه سوئد، پیرامون مخالفت خود را با تحریم شرکت های مخابراتی می گوید ۷۵ در صد از مردم سوریه دارای تلفن های همراه موبایل هستند و خانواده و بستگان این افراد در نقاط مختلف می خواهند از وضعیت آنها از طریق تلفن با خبر شوند و بدانند آنها در کجا به سر می برند و حالشان چطور است. کارل بیلدت معتقد است که هیچکس مایل به قطع این گونه ارتباطات نیست. از سوی دیگر او می گوید که هیچ گونه تضمینی نیز برای این که دولت در جهت کنترل افراد از سیستم مخابراتی استفاده کند، وجود ندارد.
شرشتین لوندگرن عضو کمیسیون امورخارجی پارلمان از حزب مرکز Centerpartiet نیز عنوان می کند که این حزب نمی خواهد که سوئد مانعی دراین زمینه باشد. او می گوید که طبیعتا این احتمال وجود دارد که دولت سوریه ، از وسائل ارتباطی برای کنترل مخالفان و افراد استفاده کند. او اما معتقد است که باید در تحریم ها توازن درستی وجود داشته باشد. شرشتین لوندگرن می گوید این خواسته وجود دارد که افراد عادی سوریه بتوانند با یکدیگر تماس داشته باشند اما همزمان باید مانع کنترل مردم توسط دولت آن کشور شد. او تاکید می کند که در شرایط فعلی این مهم است که بتوان ممانعتی برای کنترل دولت ایجاد کرد.