افزایش بیماری TBE

ثبت بیماری TBE (fästingburen encefalit)  که از نیش کنه ایجادمی شود، به میزانی که تاکنون دراین وقت سال سابقه نداشته رسیده است. تاکنون ۵۸ مورد این بیماری به انستیتوی رسیدگی به بیماری های مسری گزارش شده که ازکل موارد این بیماری درسال گذشته بیشتراست. درسال گذشته ۴۷ مورد ازاین بیماری گزارش شده بود.  اضافه کنم که تنها نیم تا یک درصد کنه ها می توانند با گزیدن و مکیدن خون انسان، بیماری TBE  را منتقل کنند. تنها راه مبتلانشدن به این بیماری تزریق واکسن ضد آن اعلام شده است.