محمدعقیلی

پرهزینه ترین محاکمه در سودرتلیه

محاکمه ای که هم اکنون در دادگاه سودرتلیه در جنوب استکهلم درجریان است به یکی از گران ترین محاکمه ها در سوئد تبدیل شده است. ۲۰ نفر دررابطه با قتل یک فوتبالیست و برادرش که در ژوئیه سال ۲۰۱۰ در یک مرکزقمارغیرقانونی به نام OASEN در این شهرروی داد موردمحاکمه قراردارند. نمایندگان شاکی ها و وکلای مدافع بابت هزینه ی کار خود مبلغی درمجموع حدود ۷۰ میلیون کرون درخواست کرده اند.  یکی از کارکنان بخش مالی اداره امور دادگاه ها Magdalena Carlén می گوید که برای این محاکمه کارهای زیادی انجام شده، اما این میزان  هزینه، بیشترین هزینه ای ست که تاکنون پرداخت شده است.

نمایندگان شاکی ها و وکلای مدافع گفته اند که تحقیقات و بررسی های پرهزینه ای انجام شده و با ورود افراد جدیدی به این پرونده، برحجم آن و نیرو و وقتی که برای آن صرف شده، افزوده شده است. بااین حال به نظر Magdalena Carlén رقم ۷۰ میلیون کرون بسیار زیاداست. به گفته ی او هزینه ی محاکمه هایی مشابه محاکمه ی سودرتلیه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون کرون است.