محمدعقیلی

مردی به سوی همسر و فرزندش تیراندازی کرد

یک مرد ۶۰ ساله در ساعت ۴ صبح امروز در Laxfisket در حومه ی Vänersborg پس از تیراندازی به سوی همسر و دخترش و به آتش کشیدن ویلای محل سکونت آنها، اقدام به خودکشی کرد، اما زخمی و به بیمارستان منتقل شد. این مرد پس از تیراندازی و آتش زدن ویلا متواری شد تا ساعت ۹ که پلیس توانست او را مجروح در جنگل اطراف آن منطقه پیداکند.
همسر و دختر این مرد هیچ گونه آسیبی ندیدند و گفته می شود که تنها یک زن دیگر که در ویلا بوده در اثر پخش شدن شیشه ی پنجره کمی آسیب دیده است.