1 av 2
2 av 2
زینت هاشمی / محمدعقیلی

درخواست پناهندگی مترجم های افغان از سوئد

5:36 min

بیست و چهار افغان در مزار شریف که به عنوان مترجم برای نیروهای سوئدی پاسدار صلح سازمان ملل در افغانستان کار می کنند، از سوئد درخواست پناهندگی کرده اند. این افراد عنوان کرده اند که در سال ۲۰۱۴ که از تعداد نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در افغانستان کاسته می شود، آنها با خطر جانی از سوی نیروهای طالبان روبرو خواهند شد. اداره ی کل امور مهاجرت ضمن تائیدامکان وجود خطرات احتمالی برای این مترجمان اما عنوان می کند که برای پذیرش درخواست پناهندگی این گروه باید قوانین موجود تغییر کنند و قانونی جهت درخواست پناهندگی از خارج کشور و به صورت گروهی تصویب شود.  دراین مورد با یک مسئول در اداره کل امورمهاجرت و با شریف سعیدی، مترجم سابق در افغانستان گفتگوکرده ایم که در ادامه مطلب قراردارد.

برای اطلاع بیشتر دراین مورد با اداره کل امورمهاجرت تماس گرفتیم و با یکی از مسئولان آن Lennart Eriksson  گفتگوکردیم. او به ما گفت برخلاف آنچه که در روزنامه سونسکا داگ بلادت نوشته شده، این افراد تقاضای پناهندگی خود را به این اداره نداده اند بلکه درافغانستان به نیروهای نظامی سوئد تحویل داده اند. به گفته ی او، اداره مهاجرت تنها به درخواست هایی رسیدگی می کند که در داخل سوئد ارائه شده باشند و نه از خارج سوئد. لننارت اریکسون همچنین گفت که برای رسیدگی به چنین درخواست هایی که ازخارج سوئد داده می شود، باید تغییراتی درقانون ایجادشود و تاکیدکرد که حتا اگر به این درخواست ها نیز رسیدگی شود به صورت فردی و جداگانه خواهدبود.

مترجم های افغان که برای نیروهای نظامی سوئد در افغانستان کارمی کنند، اظهارنگرانی کرده اند که درسال ۲۰۱۴ و با ترک نیروهای خارجی، آنها باخطر اعدام ازسوی طرفداران طالبان روبروخواهندشد. اما این خطر تاچه اندازه جدی و واقعی ست؟ دراین مورد از شریف سعیدی که مدتی را به عنوان مترجم درافغانستان کارکرده پرسیده ایم.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista