تیراندازی در شهر اسکیلستونا

شب گذشته دو نفر در اثر اصابت گلوله در Eskilstuna زخمی شدند. این افراد به بیمارستان منتقل شدند و به گزارش پلیس با خطر جانی روبرو نیستند. از انگیزه ی این تیراندازی تا کنون گزارشی مخابره نشده است. پلیس اعلام کرده است که تا کنون موفق به گفتگو با مصدومین این حادثه نشده است، اما آنها افرادی شناخته شده و دارای پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند.