کشیش آلمانی، از مقام خود کناره گیری کرد

چندی پیش خبری در رسانه های سوئد منتشر شد که چگونه یک کشیش آلمانی از اواخر دهه ی ۱۹۶۰ تا سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹درکلیسائی در  لولئو در شمال سوئد، جاسوسی می کرد. او اکنون از مقام کشیشی خود کناره گیری کرده است. در این رابطه تعدادی از آلمانی هایی که در دهه ی ۱۹۶۰ و ۷۰ توسط او شناسائی شده و به زندان نیز افتاده اند، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار رادیو سوئد قرار داده اند. او برای نخستین باردرسال ۱۹۹۴ در تحقیقاتی که پیرامون دانشجویان الهیات آلمان شرقی که به غرب گریخته بودند صورت گرفت، افشاشد،
اطلاعات بیشتر در این زمینه را می توانید در ادامه ی مطلب بخوانید.

کشیش پیشین کلیسای Burträsk درکمون Skellefteå دراستان Västerbotten به نام Aleksander Radler که متهم به همکاری با سازمان امنیت آلمان شرقی Stasi ست، از گذشته خود اظهارندامت کرده است. براساس اطلاعات تازه ای که از بایگانی سازمان Stasi به دست آمده، این کشیش با نام مستعار "IM Thomas" برای این سازمان جاسوسی می کرده است. براساس اسناد به دست آمده، او یک جاسوس عادی نبوده بلکه در رده ی نخبگان قرارداشته است. او در پاسخ به روزنامه داگنس نی هیتر که درباره ی اطلاعات به دست آمده، از او پرسش کرده، با ارسال ای میلی، نوشته است که عمیقا ازآن چه روی داده پشیمان است.
او برای نخستین باردرسال ۱۹۹۴ در تحقیقاتی که پیرامون دانشجویان الهیات آلمان شرقی که به غرب گریخته بودند صورت گرفت، افشاشد، اما شناسایی کامل او به عنوان "IM Thomas" ، درسال ۲۰۱۱ درکتاب «نه تنها جاسوس» نوشته ی Birgitta Almgren صورت گرفت. این کتاب درباره ی مامورانی بود که سازمان استاسی درسال ۱۹۶۸ به اصطلاح به کشورهای موسوم به کاپیتالیستی اعزام کرده بود. درسال گذشته نیز روزنامه اکسپرسن، اطلاعاتی درمورد این کشیش و رابطه اش باسازمان استاسی منتشرکرد.