دگرجنسگونه ها با آزار بیشتری روبرومی شوند

اتحادیه ی سراسری هم ارزی جنسی RFSL،  گزارش می دهد که  افراد Transperson یا Transvestis، دگرجنسگونه یعنی افرادی که مایل به تغییرنقش جنسیتی خودهستند، با بیشترین خشونت ها و آزارها در جامعه روبرومی شوند.
Brå  شواری پیش گیری ازجرایم نیز در گزارشی اعلام کرده است که همزمان با کاهش میزان شکایت از تهدید و خشونت علیه همجنس گرایان، بر میزان این شکایت ها درمورد افراد ترانس یا دگرجنسگونه درطول سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ از۳۱ درصد به ۵۲ درصد افزایش یافت.
مرکزکمک های فوری RFSL  گزارش داده است که ۱۵  درصد کسانی که با این مرکز تماس تلفنی می گیرند دگرجنسگونه هستند که معمولا ازسوی یک آشنا یا همسایه و حتا شریک خود مورد خشونت و تهدیدقرارگرفته اند. بااین حال مسئولان این اتحادیه می گویند که بیشتر این افراد به دلیل ترس از برخورد تحقیرآمیز ازسوی پلیس، جرئت شکایت ندارند. درگزارش این اتحادیه آمده است که تعداد بسیارکمی ازاین شکایت ها به دادگاه می رسد و تاکنون هیچ محکومیتی نیز به این دلیل صادرنشده است. اطلاعاتی درمورد دگرجنسگونگی را از دانشنامه ی آزاد ویکی پدیا درادامه مطلب قرارداده ایم.

دگرجنسگونه، تراجنسیتی یا ترنس‌جندر (به انگلیسی: Transgender) یک اسم عمومی برای افراد، عقاید و گروه‌هایی است که مایل به تغییر قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکی نقش جنسیتی خود می‌باشند. ترنسجندر به معنای دیگر یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. ترنسجندر یک گرایش جنسی نیست. یک ترنسجندر به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا, همجنس‌گرا, دوجنس‌گرا, pansexual ، چندجنس‌گرا، و یا بی‌جنس‌گرا باشد بعضی ترنسجندرها ممکن است احساس کنند که برچسبهای گرایش جنسی کامل نیست و برای انها تطبیق نمی‌کند.
Transgender از دو بخش trans و gender به معنای جنسیت و هویت جنسی تشکیل شده‌است. اصطلاح Transgender در سال ۱۹۷۰ میلادی رایج شد (البته در دهه ۶۰ ساخته شد) و به افرادی اطلاق می‌شد که مایل هستند بدون اعمال جراحی تغییر جنسیت و مراحل پزشکی به صورت جنس مخالف زندگی کنند در سال ۱۹۸۰ این اصطلاح گسترش یافت و به صورت یک اصطلاح کلّی و چترمانند برای توصیف تمام کسانی شد که هویت جنسی کنونی آنها با هویت جنسی زمان تولدشان متفاوت است.
در سال ۱۹۹۰ این اصطلاح یک بُعد سیاسی پیدا کرد و تمام افرادی را تحت پوشش قرار داد که به صورت عادی قابل جنسیت بندی نیستند و برای مساوات انها در قانون گذاری و امور اجتماعی تلاش می‌کند.