Foto: Pär Olsson/Scanpix

انتقاد به طرح جدید دولت برای ایجادکار

انتقاد به طرح جدید دولت برای ایجاد کار
3:22 min

پیشنهاد دولت برای تخفیف مالیاتی به شرکت هایی که در شهرک ها و مناطق دارای بیشترین افرادبیکار فعالیت کنند، با انتقاد روبروشده است. در پیشنهادی که یک گروه تحقیق دولتی دراین زمینه ارائه داده، پیش بینی شده است که این شرکت ها بتوانند درحدود ۳۰ منطقه برای افرادبیکار، کار ایجادکنند. 
توجه خاص و تمرکز روی برخی از مناطق که دراین پیشنهاد برآن تاکیدشده، به نظرAndreas Bergh  استاداقتصاد در دانشگاه لوند، اشتباه است. او می گوید که ایجاد چنین مناطقی با تخفیف مالیاتی می تواند یک یا دو شرکت را جلب کند و چندنفر نیز کاری پیداکنند، اما فکراین که این کار باید درخودآن منطقه باشد، اشتباه است. او می گوید درعوض باید به مردمی که در کمون ها و شهرک های موفق زندگی می کنند و اغلب کارشان در منطقه ی دیگری ست فکرکرد.

او همچنین می گوید که باید علیه ساختارفکری موجود درجامعه که ورود متولدین کشورهای دیگر را به بازارکاردشوارمی کند، مبارزه کرد.
فکر سرعت بخشیدن به ایجادکار با دادن تخفیف های مالیاتی به شرکت هایی که درمناطق دارای بیکاری زیاد، کمک هزینه بگیران بیشتر و سطح تحصیلات پایین ترفعالیت می کنند، فکرجدیدی نیست. چنین اقداماتی درکشورهای دیگر و حتا در سوئد نیز به صورت کمک به روستاهایی که در شمال کشور درمعرض خطر ویرانی بودند، انجام شده است. 
تحقیق دولتی انجام شده، بیش ازهمه به اقدام مشابهی که دردهه ی ۱۹۹۰ درفرانسه در مناطق دارای مشکلات اجتماعی انجام شد، توجه داشته است. این اقدامات که در بریتانیا نیز صورت گرفت، در سال های اول موفق بود و به ایجادکارهایی نیز منجرشد، اما بیکاری فزاینده درآن مناطق کاهش نیافت و شرکت ها نیزبامشکلات زیادی روبروشدند.   
Lars Jagrén  رئیس مالی اتحادیه ی شرکت ها  Företagarna که در تحقیق انجام شده مشارکت داشته نیز منتقداین پیشنهاداست.  به نظراو دادن تخفیف های مالیاتی، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت هایی می شود که در مناطق همجوار فعالیت می کنند. او باتوجه به سیاست های همپیوستگی می گوید که شرکت هایی که درخارج از محدوده های تخفیف مالیاتی قراردارند نیز باید مانند شرکت های داخل منطقه، دارای ارزش های برابرباشند.
درپاسخ به این انتقادها، اریک اولن هاگ وزیرامورهمپیوستگی گفته است که باید شهامت داشت و به فکرهای جدید پشت نکرد، چرا که می تواند باعث انجام نشدن میلیون ها برنامه  شود. یک فروشنده  میوه و سبزی جات در یوتبوری، یعقوب دالا نیز بااین برنامه موافق است. او می گوید که این برنامه ازهرنظر به او کمک می کند و می تواند افرادبیشتری را استخدام کند.
این برنامه در مالمو از مدتی پیش مورد بحث قرارگرفته و ازجمله حزب دموکرات های سوئد با آن مخالفت کرده است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".