Fotograf: Lars Pehrson/SvD/SCANPIX

کمک هزینه ی پناهجویان باید افزایش یابد

کمک هزینه ی پناهجویان باید افزایش یابد
3:23 min

کمک هزینه ای که در سوئد به متقاضیان پناهندگی داده می شود، پس از ۱۸ سال هیچ تغییری پیدانکرده است. اینک دوحزب سهیم در دولت، حزب لیبرال مردم و حزب دموکرات مسیحی خواستار بازبینی و افزایش میزان این کمک هزینه شده اند. درطول ۱۸ سال گذشته، بهای کالاهای مصرفی بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته، اما کمک هزینه ی پرداختی به پناهجویان بدون تغییر و درپایین ترین حد لازم برای زندگی باقی مانده است. به گزارش FARR، شورای سراسری گروه های پناهجویی، بسیاری از پناهجویان بدون کمک سازمان های امداد و یا آشنایانشان قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند.

اکوت، بخش خبررادیوی سوئد نیز در گزارشی که دراین مورد تهیه کرده، از قول خانواده های پناهجویی که درچند کمپ پناهندگی زندگی می کنند، گزارش کرده است که این خانواده ها بدون کمک بستگان یا دوستانشان نمی توانند ازعهده  مخارج خود برآیند.  سخنگوی مهاجرتی حزب لیبرال مردم Ulf Nilsson  گفته است که باتوجه به وضعیتی که پناهجویان ازنظرمالی دارند، او می خواهد که مسئولان این امر در وزارت امور مهاجرت، طرح جدیدی را تهیه کنند و ماهیانه ای را که امروز به پناهجویان پرداخت می شود افزایش دهند. درحال حاضر به یک خانواده چهارنفره در یکی از کمپ های پناهندگی، کمی بیش از ۶ هزارکرون به عنوان کمک هزینه پرداخت می شود.
دراین مورد توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت امروز در برنامه ی بامدادی رادیو سوئد P1 morgon   گفت که برای او و حزبش، حزب مودرات اولویت با پذیرش پناهنده های بیشتر است و به جای پرداخت بیشتر به پناهجویان، باید هزینه ی افزایش آنها تامین شود.
دراین برنامه  Christina Höj Larsen  سخنگوی مهاجرتی حزب چپ نیزشرکت داشت و درپاسخ به توبیاس بیلسترم گفت که دولت کاهش مالیات برای کسانی که دارایی زیادی دارندرا در اولویت قرارمی دهد و تاکیدکرد که بحث نداشتن بودجه نیست بلکه نبودن دولتی ست که آن را درست هزینه کند. او گفت که حزب چپ در بودجه ی خود افزایش۳۰ کرون در روز را برای کمک  هزینه ی پناهجویان پیشنهادمی کند و  همچنین امکان ایجاد کاربرای آنها. وزیرامورمهاجرت  درپاسخ گفت که پناهجویان مجاز به کار در سوئد هستند و دررابطه با افزایش کمک هزینه آنها نیز باردیگر تاکیدکرد که برای او مهم تر رسیدگی به موقع و مطمئن به پرونده ی آنهاست و این اولویتی ست که در بودجه نیز منظورشده و بادرعایت شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".