1 av 3
کارین انستروم، وزیرکنونی و استین تولی فورش، وزیرپیشین اموردفاعی
2 av 3
پیتر اریکسون، رئیس کمیسیون قانون اساسی از حزب محیط زیست
3 av 3

افشاگری جدیدی دررابطه با همکاری نظامی سوئد با عربستان سعودی

افشاگری جدیدی دررابطه با همکاری نظامی سوئد با عربستان سعودی
3:08 min

دبیرخانه دولت، اسناد حساسی را که دررابطه با همکاری نظامی میان سوئد و عربستان سعودی وجودداشته، از دفترثبت دولت خارج کرده است. پیتر اریکسون، رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان از حزب محیط زیست می گوید که دولت این اسناد و مدارک را از این کمیسیون نیز پنهان کرده است. او می گوید که کمیسیون اسناد زیادی را دریافت کرده است، اما این گونه مدارک حساس درمیان آنها وجودندارد.  
گزارشگران اکوت، واحدخبر رادیو سوئد امروز افشاکردند که دراقدامی برخلاف قانون اساسی، یک سندحساس از دفتر ثبت روزانه دولت خارج شده است. این سند نشان می دهد که دولت دررابطه با بی اطلاعی خود از اقدامات FOI، انستیتوی تحقیقاتی نظامی دراحداث یک کارخانه اسلحه سازی در عربستان سعودی، حقیقت را نگفته است. درگزارش اکوت، اشاره شده است که این پنهان کاری دولت می تواند تحقیقات کمیسیون قانون اساسی پارلمان را که درجریان است با دشواری روبروکند.

این تحقیقات از بهارامسال و پس از افشای همکاری نظامی سوئد با عربستان سعودی، ازجمله با پرسش از چند تن از وزرا آغازشد. اینک گفته می شود که گم شدن یکی از اسناد که امروز افشاشد، می تواند تاثیری منفی براین تحقیقات بگذارد. این سند، یک پست الکترونیکی یا ایمیل است که در ژانویه سال ۲۰۱۰  از طرف FOI برای وزارت دفاع ارسال شده بود و برای دولت نیز از حساسیتی ویژه برخورداربود. این ایمیل که یک سندعمومی محسوب می شود و باید در دفتر روزانه دولت ثبت می شد، توسط  Lars Höstbeck  از رؤسای FOI ارسال شده بود، اما او می گوید که نمی تواند چنین پیزی را به یادبیاورد.
باوجوداین که این مدرک ناپدیدشده بود، اما گزارشگران اکوت موفق شدند به آن دسترسی پیداکنند. این مدرک نشان می دهد که دولت از اقدامات غیرقانونی انستیتوی تحقیقات نظامی برای احداث یک کارخانه اسلحه سازی درعربستان سعودی توسط شرکت SSTI که خود انستیتو آن را ایجادکرده بود، باخبربوده است. Mats Lindberg  پروفسورعلوم سیاسی می گوید که هیچ کارمندی درادارات دولتی حق ندارد اجازه ی ناپدیدشدن ایمیلی را بدهد. او می گوید که پنهان کردن چنین حقایقی، نه تنها به دولت ضربه می زند بلکه براعتماد مردم به نظام سیاسی کشورنیز خدشه واردمی کند.
یادآوری کنیم که سوئد در سال ۲۰۰۵ در زمان حکومت حزب سوسیال دموکرات قراردادی را برای احداث یک کارخانه موشک های ضدتانک با عربستان سعودی امضاء کرد. درسال ۲۰۰۷  و درزمان حکومت اتحادبورژوایی، انستیتوی تحقیقات نظامی، شرکتی را برای اجرای این قرارداد تاسیس کرد.
در سال ۲۰۱۰ احزاب لیبرال مردم و دموکرات مسیحی با اجرای این قرارداد مخالفت کردند، اما احزاب مودرات و سنتر با آن موافق بودند و کار ادامه یافت تا زمانی که گزارشگران اکوت آن را افشاکردند و ازجمله باعث کناره گیری و تعویض وزیر اموردفاعی کشور شد. اینک کمیسیون قانون اساسی در پارلمان، درحال انجام تحقیقاتی درمورد این پرونده است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".