پرچم های برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا Foto: Bela Szandelszky/Scanpix.

سرنوشت بودجه اتحادیه اروپا در نشست سران اتحادیه

از امشب نشست سران اتحادیه اروپا دربروکسل آغازمی شود. این نشست که در روزجمعه نیز ادامه خواهدیافت برای تصویب بودجه ی ۶ سال آینده اتحادیه (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰) تشکیل می شود.
کمیسیون اجرایی اتحادیه، طرح هایی را برای ایجاد تغییراتی در تقسیم بودجه پیشنهادکرده است که ازجمله برنامه جدیدی برای مبارزه با بیکاری درمیان جوانان، افزایش بنیادهای اجتماعی در کشورهای اتحادیه، توسعه ی شهرسازی و نیز سرمایه گزاری بیشتر درامرتحقیقات است.

این بودجه که بیش از هزارمیلیاردکرون برای هرسال است، برای انجام امورمختلف درکشورهای عضو، پرداخت می شود. هر کشورعضو نیز موظف به پرداخت سهمیه ی سالانه ای به اتحادیه است. سوئد درسال حدود ۳۰ میلیارد کرون به اتحادیه می پردازد و درعوض بین ۱۰ تا ۱۵ میلیاردکرون بابت برنامه های مختلف دریافت می کند. سوئد می خواهد که بودجه اتحادیه به جای تمرکز بر کمک های کشاورزی بیشتر صرف اموررقابتی درسطح بین المللی، ازطریق سرمایه گزاری در برنامه های شهرسازی و تحقیقاتی شود. درحال حاضر کشورهای اتحادیه به دوگروه تقسیم شده اند. یک گروه که کشورهای کمک دهنده محسوب می شوند و شمارشان ۱۰ کشوراست و سوئد نیز یکی از آنهاست، خواستارکاهش بودجه و سطح پرداخت های اتحادیه هستند، اما گروه دیگر خواستار افزایش بودجه و کمک های اتحادیه است.   
بودجه ی درازمدت اتحادیه اروپا درصورت تصویب توسط سران اتحادیه، برای تصویب نهایی به پارلمان اروپا فرستاده می شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista