شکایت ملکه از چندین روزنامه و مجله

ملکه سوئد، سیلویا، از چندین روزنامه و مجله به ناظرعالی رسانه‌‌ای پارلمان شکایت کرده است. شکایت ملکه سوئد، مربوط به انتشار یک عکس مونتاژ شده از عکاس هنری، الیزابت اولسون والین در این نشریات بوده است. در این عکس مونتاژ شده، پادشاه سوئد با دوستان خود در حال خوردن پیتزا بر روی بدن برهنه یک زن دیده می‌شود همزمان که ملکه سیلیوا در گوشه‌ای از عکس، در حال جاروکردن علامت صلیب شکسته نازی‌ها به زیر فرش است. دربار سوئد در شکایت خود نوشته که این عکس دست‌کاری شده، آزاردهنده و توهین‌آمیز است.