افزایش وظایف آموزگاران زبان مادری

5:56 min


روز بیست و دوم  فوریه روز بین المللی زبان مادری ست.  پیشنهاد اختصاص روزی برای بزرگداشت تدریس زبان مادری از سوی کشور بنگلادش مطرح شد و درسال ۱۹۹۹ ازسوی سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد بنیان گذاشته شد. اما آیا این روز درکشورهای مختلف به ویژه سوئد، تنها جنبه ی تشریفاتی دارد یا این که به آن بهائی نیزداده میشود. رحیم غفوری، آموزگار زبان مادری در استکهلم، در این زمینه سوئد را بسیار پیشرفته تر می خواند. پاسخ او و ماتس ورنرهلم از اداره ی کل امورمدارس Skolverket را می توانید در فایل صوتی گزارش بشنوید.

درسال های اخیر وظایف آموزگاران زبان مادری افزایش یافته است. این آموزگاران علاوه بر تدریس زبان مادری وظیفه دارند که در دروس دیگر و ازجمله سوئدی نیز، البته به زبان مادری دانش آموزان، به آنها کمک کنندتحت عنوان Studiehandledning. برای نمونه توانایی و مهارت یک آموزگار زبان مادری در تدریس آن زبان کافی نیست، بلکه او باید بتواند به دروس دیگر مانند ریاضی نیزتسلط داشته باشد تا دراین زمینه هم به دانش آموزان کمک کند.
ماتس ورنرهلم به همین دلیل نقش آموزگاران زبان مادری را برای دانش آموزان بسیار مهم می داند. او همچنین بر اهمیت نقش آموزگاران درارتباط میان مدارس و خانواده ها، به خصوص خانواده های تازه وارد به سوئد تاکید کرد. 
از او می پرسم آیا Studiehandledning کمک آموزگاران به دروس دیگر دانش آموزان، بر ساعات تدریس زبان مادری آنها تاثیرمنفی نمی گذارد؟ ماتس ورنر پاسخ می دهد خیر. او در باره ی آینده ی تدریس زبان مادری نیز خوش بین است و اظهار امیدواری می کند که این امربتواند در آینده گسترش یافته و سیاستمداران نیز تصمیم بگیرند که این گونه فعالیت ها ادامه یابند. 
Mats Wennerholm می گوید که آموزش زبان مادری در سوئد گسترده است و تنها بیش از صدهزار دانش آموز در مدارس ابتدائی به یادگیری زبان مادری مشغولند.
رحیم غفوری در مورد نارضایتی برخی از آموزگان از شرط تعیین شده برای گذراندن دوره هائی برای افزایش توانائی خود در کمک به دانش آموزان در رشته های دیگر درسی نیز معتقد است که آموزگاران زبان مادری باید خود را با نیازهای سوئد منطبق ساخته و به شرکت در دوره هائی که در این زمینه برای آموزگاران وجود دارد اهمیت بدهند.