محکومیت چند دانش آموز سابق یکی از مدارس شبانه روزی سیگتونا

امروز حکم ۵ دانش آموز سابق مدرسه شبانه‌روزی سیگتونا به اتهام ضرب و شتم صادرشد. این دانش‌آموزان متهم به دو مورد حمله و اذیت و آزار یک دانش‌‌آموز جوان‌تر، (هفده ساله) بودند. دادگاه این دو دانش‌آموز را از جمله به پرداخت ٢٨٦٠٠ کرون غرامت به قربانی محکوم کرد اما محکومیت آن‌ها را در مورد ضرب‌و‌شتم از نوع سنگین آن، ردکرد. اضافه کنیم که این پنج نفر متهم بودند که پس از پرتاب پفک‌هایی به سوی این دانش آموز که از آنها جوانتر بود، در حالی‌که او را با مشت و لگد می‌زدند وی را مجبور به خوردن پفک‌ها می کردند. در مورد دیگر، این دانش‌آموز به‌این‌دلیل که از تمیز‌کردن اطاق خودداری می‌کرد، مجازات می شد. بازرس مدارس، سه مدرسه شبانه‌روزی سیگتونا را به دلیل اذیت و آزار دانش‌آموزان جوان تر مورد انتقاد  شدید قرار داده است. بازرس مدارس همچنین خواستار تصمیمی در مورد چگونگی کنترل رفتاهای خشونت‌آمیز در مدارس شده است.