کاهش علاقه ی سوئدی ها برای خرید روزنامه

سوئدی ها برای خرید روزنامه علاقه ی کمتری از خود نشان می دهند.آنها  ترجیح می دهند که خبرهای خود را بیشتر از طریق سایت های خبری به دست آورند. در سال گذشته تیراژ روزنامه ها حدود چهار و شش دهم درصد کاهش داشت. Ekpressen یکی از روزنامه های پر تیراژ عصر که ۲۲۸۰۰۰ تیراژ دارد، به نسبت سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۴  هزار تیراژ خود را از دست داده است. در این میان اما تعداد اندکی از روزنامه های صبح هستند که تیراژ آنها افزایش یافته است . برای نمونه می توان به  روزنامه های Ystads Allehanda (با تیراژ۲۱۹۰۰) و Eskilstuna-Kuriren اشاره کرد که تیراژ آنها افزایش یافته است.