انتقاد وزیر همپیوستگی از نحوه ی برخورد پلیس برای بازداشت برخی از پناهجویان

انتشار خبر برخورد پلیس استکهلم با مهاجران برای کشف پناهجویانی که فاقد کارت شناسائی هستند با واکنش های منفی روبرو شده است.  در این رابطه وزیر هم پیوستگی اریک اولن هاگ نیز عنوان کرد که به هیچ وجه این کار پلیس قابل قبول نیست که جلوی افرادی را که پوستشان رنگی ست بگیرد و از آنها درخواست نشان دادن کارت شناسائی شان را بکند. او از مسئولان پلیس خواست که این گونه اعمال را که موجب نگرانی و ایجاد چنین جوی در محل قطارهای زیر زمینی ( تونل بانا ) می شود مورد بررسی قرار دهند.