تعلیق استاد دانشگاه پس از ارسال ایمیل نژادپرستانه

اریک هل‌بوری استاد دانشگاه دالارنا پس از فرستادن یک ایمیل با محتوای نژادپرستانه به یک دانشجوی ایرانی،از کار خود تعلیق شد. مهران محمودی دانشجوی ٢٣ ساله این دانشگاه با ارسال یک نامه به این استاد، از او در باره شرایط نام‌نویسی پرسیده بود. این استاد دانشگاه که عضو حزب مرکز نیز هست، تقاضای مهران را به  کارمند دیگری فرستاده و در آن نوشته بود که : 

- اگر می‌توانی به محمد کمک کن، فکر کنم مستقیم از مکه آمده است.

مهران محمودی از گرفتن چنین جوابی بسیار تعجب می‌کند و به رادیو سوئد می‌گوید که شوکه و ناراحت شدم. او از تحصیل در این دانشگاه منصرف شده است. پس از رسانه‌ای شدن این ایمیل، اریک هل‌بوری گفته است که هیچ قصد نژادپرستانه نداشته و تنها یک شوخی داخلی بوده است. این توضیحات برای مسئولین دانشگاه دالارنا کافی نبوده و این استاد را از حضور در کلاس درس منع کرده‌اند.