پیش بینی افزایش سن بازنشستگی دیرتر از موعد

6:53 min

پیش بینی می شود که امکان بازنشستگی دیرتر از موعد در سوئد تا سن ٦٩ سالگی افزایش یابد. ما نظر احمد علوی اقتصاددان را در این مورد پرسیده ایم. اما قبل از آن نظر شیرین فدوی مربی مهد کودک را در این مورد می شنویم: