وزارت دفاع سوئد با کاهش گسترده بودجه مواجه است

لازمه این که وزارت دفاع سوئد (Försvaret) قادر به اجرای تصمیمات پارلمان این کشور باشد، باید بودجه آن در طی ده سال آینده  حدود ٤٠ میلیارد کرون افزایش یابد. درغیر‌این صورت حدود ٩هزار تن از کارکنان این نیرو با خطر اخراج مواجه خواهند شد. این پیش بینی روزنامه سونسکا داگبلادت (Svenska Dagbladet)، از پیشنهادی است که کارین اِنگستروم (Karin Enström) وزیر دفاع کشور، قراراست هفته آینده به پارلمان ارائه دهد. در حال حاضر بودجه وزارت دفاع سوئد که سالانه مبلغ ٤٢ میلیاردکرون است دارای توازن است، اما پیش بینی می‌شود که این تشکیلات در سال ٢٠١٥ در راستای تغییرات اساسی در آن، با کسر بودجه گسترده‌ای مواجه شود.