جانشین اریک آلمکویست شروع به کار کرد

آننا هاگوال (Anna Hagwall) از اعضای رهبری حزب مخالف مهاجرت به سوئد(Sverigedemokraterna)، کار خود را به عنوان جانشین اریک آلمکویست (Erik Almqvist) در پارلمان سوئد شروع کرد. اریک آلمکویست مجبور شد بخاطر افشاء رفتار نژادپرستانه اش در مقابل از جمله یک کمدین خارجی تبار و مشهور در سوئد، از پارلمان کناره گیری کند. گفته می شود که آننا هاگوال که خود خارجی تبار است، مخالفت با مهاجرت را مهمترین موضوع برای حزب خود می داند.