کلاهبرداری از طریق سرقت هویتی

بیش از یک سوم شکایت ها ی مربوط به کلاهبرداری در محدوده ی استکهلم مربوط می شود به  هویت ربائی افراد مختلف. اندرش اولوفسون از مسئولان پلیس استکهلم می گوید که هویت ربائی می تواند ازراه های گوناگونی انجام شود، برای نمونه از طریق سرقت کارت شناسائی افراد، ID kort و یا وارد شدن به بخش ثبت نام افراد در شرکت ها و یا هتل ها که مشخصات نسبتا کامل آنها  در آنجا وجود دارد. با کمک اطلاعات به دست آمده، اجناس گران بهایی به نام آنها توسط دیگران  سفارش داده می شود.

یکی از قربانیان این حادثه به بخش خبری رادیو سوئد، اکوت گفته است که مشکلات او با گم شدن کارت شناسائی اش آغاز شد. او یک ماه بعد از سرقت کارت شناسائی اش، صورت خریدهائی را که با کارت او توسط فرد دیگری انجام شده بود ازطریق پست دریافت کرد . میزان این خریدها هفده هزار و سیصد و هفتاد کرون بود، اما مجددا در ماه ژانویه نیز مبلغ بیست هزار کرون با کارت او از فروشگاه های استادیوم و IKEA خرید هایی صورت گرفت.