اعتراض پلیس به برخی از انتقادها

از جمله خبرهای مطرح روزهای اخیر، می توان به اعتراضات گسترده به کنترل پلیس در ایستگاه های قطارشهری و بررسی کارت شناسائی افرادی که ظاهر مهاجر دارند اشاره کرد.  پلیس نیز در واکنشی به این امرعنوان کرده است که آنها بااین که تنها به وظایفشان عمل می کنند، اما با توهین و بد رفتاری از جمله ازسوی رسانه ها مواجه شده اند.
 Per Uno Johansson از مسئولان پلیس مرزی در گفتگوئی با روزنامه ی مترو ضمن تاکید براین امر، گفته است که از میان ۵ هزار مامور پلیس در استان استکهلم، ۳۶۰۰ نفر آموزش داخلی دیده اند.

او عنوان می کندکه می تواند با اطمینان بگوید که ماموران تحت پوشش و اداره او که وظیفه شان کنترل افرادی ست که به طور غیرقانونی در شهر رفت و آمد می کنند، با قوانین مربوطه آشنائی کامل دارند.
اضافه کنیم که علاوه بر کنترل کارت شناسائی پناهجویان، نحوه ی عملکرد پلیس در رابطه با موارد دیگر پناهجوئی نیز همواره با انتقاد روبروبوده است.