شرکت‌های خواروبار محصولات گوشتی خریداری‌شدە را پس می‌دهند

پس از افشای وجود گوشت اسب در خوراک لازانیا از محصولات شرکت غذایی فیندوس، این شرکت تمام خریدهای خود را از شرکت کومیگل کە تحویل ‌دهندەی کالا ست متوقف کردە و ضمن شکایت، خواستار بازپس گرفتن تمام محصولاتی شدە کە این شرکت بە فیندوس فروختە است.

شب گذشتە شرکت عرضەی خواربار آکسفود نیز اعلام کرد کە بستەهای غذایی محتوای کوفتە‌ریزە (köttbullar) را کە ممکن است حاوی گوشت اسب باشد بازپس می‌گیرد.

شرکت تولیدکنندەی غذای سریع دافگورد نیز پیشتر اعلام کردە بود کە فروش برخی از محصولات خود از جملە کوفتەریزە کە در فروشگاە ایکیا (IKEA) بە فروش می‌رسد و نیز غذاهای آمادەای را کە آزمایشات وجود گوشت اسب در آن‌‌ها را ثابت کردە است، متوقف می‌کند.

سخنگویان شرکت‌های فیندوس، کووپ و ایکا اعلام کردەاند کە در حال حاضر بە گزینەی شکایت از تحویل ‌دهندەی محصولات نزد پلیس، نمی‌اندیشند.