مهاجران بیشتر از سوئدی‌ها دچار روان‌پریشی می‌شوند

امکان ابتلاء مهاجران در سوئد به بیماری اسکیزوفرنی نسبت به افرادی که در سوئد متولد شده اند، بیشتر است.
اداره کل امور اجتماعی (Socialstyrelsen)  با اعلام این امر همچنین اضافه کرد که مردان مهاجر بیشتر از زنان مهاجر دچار این بیماری می‌شوند، و بسیاری از آنان از امکان دسترسی به دارو برخوردار نیستند. به گفته متخصصان افرادی که دچار روان‌پریشی می شوند معمولا از کودکی زمینه این بیماری را دارند. اگر این افراد در طول عمر خود دچار استرس شوند، مشکل آنها در بزرگسالی تبدیل به بیماری می‌شود. فرار از کشور و مورد تبعیض واقع‌شدن در کشور جدید، از جمله مشکلاتی است که امکان رشد و بروز این بیماری را افزایش می‌دهد.