زنان مبتلا به سرطان سینه در سوئد طولانی تر عمر می کنند

امکان زنده ماندن زنانی که دچار سرطان سینه می شوند در سوئد بیشتر از کشورهای دیگر است. نتیجه یک پژوهش در میان شش کشوری که زنان مبتلا به سرطان سینه در آن مورد بررسی قرا‌رگرفته‌اند نشان می‌دهد که طول عمر زنان سوئدی بیشتر از زنان پنج کشور دیگر است. از هر ٢٠ زنی که در سوئد دچار سرطان سینه می شوند ١٩ تن پس از گذشت سه سال هنوز زنده هستند که در مقایسه با دانمارک و بریتانیای کبیر بسیار طولانی تر است. علت این امر در پژوهش اخیر مطرح نشده ولی قرار است مورد بررسی قرار گیرد.