شكایت از صندوق بیمەهای اجتماعی در لولئو بیشتر بە نتیجە می‌رسد

تغییر تصمیمات صندوق بیمەهای اجتماعی در مورد پرداخت غرامت بیماری در دادگاه‌های استان لولئو از استکهلم بسیار آسانتر است.
بە نوشتەی روزنامەی داگنز نیهتر، وجود شکاف گستردە در بین استان‌های کشور در این مورد موجب نگرانی بازرس ویژەی دولت در امور بیمەهای اجتماعی شدە کە وظیفەی تحقیق در مورد امنیت حقوقی در دادگاه‌های اداری و استیناف اداری را برعهدە دارد.

بە گزارش ادارەی کل دادگاه‌‌های کشور در سال ٢٠١٢ نزدیک بە ٢٥ درصد تصمیمات صندوق بیمە اجتماعی پس از بررسی شکایات رسیدە بە داد‌گاه‌‌های استان لولئو عوض شدند اما در استان استکهلم این میزان تنها دە درصد بود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".