Borg säger att biståndet kan skäras ner och användas för den ökande flyktingmottagningen. Foto: Scanpix

استفاده از بودجه ی مساعدت برای مخارج پناهجوئی

فایل صوتی گزارش مربوط به چگونگی مصرف بودجه ی مساعدت سوئد
3:10 min

دولت در نظر دارد  بخشی از بودجه ی مساعدت را صرف مخارج پناهجویی کند. بودجه ی مساعدت برای کمک به کشورهای فقیرنشین در نظر گرفته شده است. آندرش بوری وزیر دارائی معتقد است که بودجه ی مساعدت می تواند کاهش یافته و آن مبلغ صرف هزینه ی پناهجوئی شود که در سوئد رو به افزایش است. بنا بر محاسبه ای که اداره ی مهاجرت انجام داده تعداد پناهجویان در سال جاری می تواند تا ۵۴ هزار نفر افزایش یابد.‌ آندرش بوری، در گفتگوئی با بخش خبری رادیو سوئد، اکوت عنوان کرد که بودجه مساعدت سوئد افزایش چشمگیری یافته و در زمان دولت ائتلاف بورژوائی بالغ بر میلیاردها کرون شده است. او می گوید که  تعداد افرادی که از سوئد درخواست پناهندگی کرده اند، بسیار افزایش یافته است و تامین هزینه ی آنها می تواند مساعدت تلقی شود.  
 

او اختصاص دادن بخشی از بودجه ی مساعدت را به مخارج پناهندگی ،منطقی و مناسب می خواند.
او می گوید که با افزایش تعداد پناهجویان، طبیعتا فکر داشتن این تقسیمات در بودجه ی مساعدت پیش می آید که بی مناسبت هم نیست . به گزارش اکوت، دولت در نظر دارد که بودجه ی مساعدت را به سازمان های مختلف وابسته به سازمان ملل تا مرز ده درصد کاهش دهد. وزارت امور خارجه، مسئولیت پرداخت بودجه ی مساعدت را که حدود یازده میلیارد دلاراست به عهده دارد که بخش بزرگی از آن به سازمان های وابسته به سازمان ملل داده می شود.
آندرش بوری معتقد  است بر ای چگونگی تقسیم بودجه ی مساعدت بحث و مذاکره ای در چارچوب سیاست مساعدت سوئد، ضروری ست. اضافه کنیم که در رابطه با محل صرفه جوئی بودجه ی مساعدت، این وزیر مساعدت گونیلا کارلسون است که باید تصمیم گیری کند. او اما تا کنون حاضر به اظهار نظر درمورد پیشنهاد وزیر دارائی نشده است.
آندرش بوری ضمن تائید این مطلب که این امراز جمله اختیارات وزیر مساعدت است اما دلیل ارائه این پیشنهاد را از سوی خود شرایط متفاوت کنونی عنوان کرد.
Jesper Bengtsson مدیر بخش مالی روزنامه ی Omvärlden در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد این پیشنهاد آندرش بوری را چندان غیر منتظره ندانست. به گفته ی او حزب مودرات که بزرگترین حزب ائتلاف بورژوائی است، مدتهاست که میزان بودجه ی مساعدت خارجی کشور را زیر سئوال برده است.
در این رابطه او به خواست حزب مودرات برکاهش این بودجه درسال ۲۰۰۶ اشاره کرد که  به دلیل مخالفت بقیه ی احزاب ائتلاف بورژوائی عملی نشد.   
او عنوان کرد که چنانچه بخشی از بودجه ی مساعدت سوئد به سازمان ملل کم شود، می تواند شانس سوئد را برای انتخاب در شورای امنیت سازمان ملل کاهش دهد. به گفته ی او، از مدتها پیش بحث اینکه سوئد بایدبرای ورود به شورای امنیت تلاش کند وجود داشته است و در چنین شرایطی، کاهش کمک های مالی سوئد به سازمان ملل می تواند بر این امر تاثیر بگذارد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".