I den första omröstningen blev det ett knappt ja till köp av Jas Gripen. Foto: Scanpix. Montage: Sveriges Radio

پاسخ دو گانه ی سوییس برای خرید هواپیماهای سوئدی

فایل صوتی گزارش مربوط به پاسخ دوگانه ی سوییس
2:56 min

پارلمان سوییس  با وجود دادن رای مثبت به خرید جنگنده های هوایی یاس گریپن سوئد، به بخشمالی آن رای منفی داد. وزیر دفاع سوییس، نتیجه ی این رای گیری را در نهایت  تصمیمی برای نخریدن این جنگنده ها ارزیابی می کند. وزیر دفاع سوییس Ueli Maurer  مانند بسیاری دیگر، نتیجه ی رای پارلمان سوییس را به اینشکل  دو گانه تعجب آور می خواند. اما وزیر دفاع سوئد، کارین انستروم از حزب مودرات،برداشت دیگری از این امر دارد. او باوجود مخالفت با بخش مالی خرید این هواپیماها، اما ازموافقت با خرید آنها اظهار خرسندی می کند .او در گفتگوئی با ت ت، خبرگزاری سوئد تاکید می کند که به گمان او پاسخ برای خرید، مثبت استو به بخش  مالی آن  بعدا می توان پرداخت. او عنوان می کند که خرید ۲۲ جنگنده ی گریپن سوئدتوسط سوییس بسیار مهم است.


در مجموع موضوع بر سر معامله ای ۲۲ میلیارد کرونی با سوییس است و چنانچه سوییس از انجام این معامله خودداری کند ما نیز می توانیم درمورد سفارشاتخود دررابطه با خرید این جنگنده ها تجدید نظر کنیم و این امکان را نیز داریم که سفارشات خود را پس بگیریم. اضافه کنیم که گفته می شود دررابطه با تولید جنگنده های جدید یاس گریپن توسط شرکت ساب سوئد،چنانچه حداقل ۲۰ فروند ازاین جنگنده ها به کشور دیگری فروخته نشود، موضوع پس گرفتن سفارش خرید سوئد و یا ادامه ی شرایط موجود درسال آینده در پارلمان مورد بحث و گفتگو قرارخواهد گرفت.محاسبه ای که درحال حاضر درمورد هزینه ی تولید ۶۰ فروند از این جنگنده ها انجام شده، حداقل۹۰ میلیارد کرون است. دراین صورت پیش بینی می شود که بحث و گفتگوهایی جدی دراین مورددر پارلمان صورت گیرد.
نماینده ی حزب محیط زیست درکمیسیون دفاعی پارلمان Peter Rådberg در گفتگوئی با  TTعنوان کرده است  که بخش دفاعی کشور ازهم اکنون با مشکلات جدی مالی روبروست واین مشکلات با سرمایه گذاری روی جنگنده های جدید گریپن افزایش نیز خواهدیافت. فردریک راین فلدت، نخست وزیر نیز در گفتگوئی با ت ت پیرامون معامله با سوییس عنوان کردهاست که نمی خواهد در این زمینه زیاد پیش برود، اما گمان می کند که موضوع معامله با سوییس هنوز پایان نیافته است. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".