چرا اطلاعات مربوط بە امنیت رآکتورهای اتمی اعلام نمی‌شود؟

اخیرا یک دعوی قضایی پیرامون امنیت رآکتورهای اتمی سوئد آغاز شدە است. از یک سو سازمان حمایت از محیط زیست "گرین پیس" خواستار روشن‌شدن این مسئلە شدە کە آیا خطر ذوب مرکزی، این رآکتورها را تهدید می‌کند یا نە؟ از سوی دیگر اما مقامات مسئول محافظت در مقابل اشعەی رادیواکتیو، این طلاعات را بە بهانەی تروریسم، محرمانە اعلام کردەاند.

پاییز گذشتە سازمان حمایت از محیط زیست "گرین پیس" از مقامات خواست تا گزارشی تحلیلی مبنی بر امنیت رآکتورها در مقابل خطر موسوم بە ذوب مرکزی ارائە دهند اما این بار برخلاف سیاست‌های پیشین، این اطلاعات شامل جزئیات تکنیکی رآکتورها محرمانە تلقی شدە و منتشر نمی‌شوند. دلیل آن هم بە گفتەی رئیس حقوقی نهاد مسئول محافظت در مقابل اشعەی رادیواکتیو بە رویداد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ برمی‌گردد.  اما رولف لیندال کارشناس امور اتمی از سازمان گرین‌پیس ضمن شکایت از مقامات معتقد است کە آنها دلیل دیگری برای مخفی‌کاری خود دارند و با این بهانە فقط می‌خواهند نقاط ضعف کارشان را لاپوشانی کنند. اما مردم حق دارند بدانند میزان خطر اتمی در کشورشان چگونە است؟

دادگاە استیناف اداری در رسیدگی بە این شکایت طی حکمی اعلام کرد کە مقامات حق محرمانە اعلام کردن تمام این اطلاعات را ندارند. با این وجود مقامات قصد انتشار اطلاعات درخواست‌شدە را ندارند و اعلام کردەاند کە در صورتی کە چنین خطری کشور را تهدید کند، بی‌گمان آن را بە اطلاع همگان خواهند رساند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".