کلاهبرداری بە هنگام خرید اینترنتی افزایش یافتە است

هرچند خرید اینترنتی در سوئد همچنان در حال افزایش است و برای مثال خرید دیجیتالی ایام کریسمس سال گذشتە بە بالاترین میزان خود رسید اما بسیاری از خریداران نیز توسط فروشندگان غیرجدی، فریب دادە شدند. تعداد شکایت‌های رسیدە بە سازمان اروپایی حمایت از مصرف‌کنندگان (Konsument Europa) طی دو سال گذشتە دو برابر شدە. سال گذشتە بیش از دو هزار شکایت در این مورد ثبت شد.

یکی از مسئولان سازمان اروپایی حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید بخشی از شکایات سال گذشتە راجع بە قراردادهای ناخواستەی اشتراکی بودە کە خریدار حق فسخ آن را نداشتە است. و این خریداران برای اولین بار در صفحات رسانەهای اجتماعی، جذب آگهی‌ها شدەاند. او توصیە می‌کند کە قبل از هر خریدی باید قرارداد آن را واقعا خواند، نە اینکە تنها امضا کرد.


سال گذشتە بە کمیتەی عمومی رسیدگی بە شکایات مصرف‌کنندگان (reklamationsnämnden) نیز هزاران شکایت رسید کە خریداران اینترنتی بە عنوان مثال از لباس‌هایی با دوخت اشتباە ناراضی بودند و یا کالاهای ناخواستەای برایشان ارسال شدە بود و یا اینکە مایل بە تعویض جنس خریداری‌شدە بودند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".