یکی از ادارات کاریابی در استکهلم . Foto: Bertil Ericson/Scanpix.

ادارەی کاریابی در کمک بە استخدام معلولین سهل‌انگاری کردە است

میلیون‌ها کرونی کە ادارەی کاریابی سوئد بە منظور کمک بە معلولین برای ورود بە بازار کار دریافت کردە، مورد استفادە قرار نگرفتە است. این پول برای جبران بخشی از هزینەهای کارفرمایی است کە فرد معلولی را استخدام می‌کند. ادارەی کاریابی می‌گوید علت خرج‌نکردن این پول‌ها، این بودە کە محل کار مناسبی را برای استخدام واجدین شرایط پیدا نکردە است.

بە گزارش تلویزیون سوئد، ادارەی کاریابی بە دلیل کم‌کاری و عدم اطلاعرسانی بە کارفرمایان در مورد امکان دریافت کمک‌هزینەی استخدام معلولین، مورد انتقاد قرار گرفتە است.

گفتنی‌ست کە سال گذشتە ادارەی کاریابی در کالمار ١١ میلیون کرون اضافە بودجە داشت، یونشوپینگ ١١ میلیون و وکخو ١٨ میلیون کرون. بودجەهای یادشدە در اصل بە منظور کمک بە استخدام معلولین در نظر گرفتە شدە بودند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".