'ساخت، توزیع و فروش سیگار را در سوئد و اروپا ممنوع کنید'

''سیگار را ممنوع کنید''
4:41 min

همزمان با افزایش میزان مصرف سیگار، شمار سوئدیهایی کە بە بیماری سرطان مبتلا می‌شوند افزایش یافتە است. از سوی دیگر چهار سازمان پژوهشی سرطان و انجمن بیماران سرطانی، درخواست کردەاند کە سوئد و کشورهای دیگر اتحادیەی اروپا ساخت، توزیع و فروش سیگار را از سال ٢٠٢٥، بەتدریج و سپس کاملا ممنوع کنند.

بە موجب آماری کە بنیاد سرطان سوئد (Cancerfonden) در جدیدترین گزارش خود منتشر کردە نوع سرطان‌هایی کە در حال افزایش هستند پوست، ریە، پروستات، پستان و رودەی بزرگ هستند. یکی از دلایل مطرح‌ شدە در توجیە این مسئلە این است کە جمعیت کشور در حال مسن شدن است.  

از سوی دیگر میزان سرطان‌های مری، معدە و رودەی باریک کاهش یافتە و یک دلیل برای این امر تغذیەی بهتر و تغییر عادات غذایی ست و از جملە مصرف بیشتر سبزیجات.

افزایش بیماری سرطان در زنان بیشتر از مردان است و دلیل آن، افزایش فراوان بیماری تومور ملانوما و سرطان پوستی‌ست. بە طوری کە در بین سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١١ میزان این سرطان، نزدیک ٢٠ درصد افزایش داشتە است.

هرچند شمار مرگ و میر بیماران سرطانی کاهش یافتە اما با این وجود، دلیل بیشتر مرگ و میر افراد زیر ٨٠ سال در سوئد، سرطان است. و بویژە سرطان ریە. سال ٢٠١١ تعداد ٣٦٠٠ نفر بە دلیل سرطان ریە، جان خود را از دست دادند. 

یکی از عوامل اصلی مرگ از سرطان ریە نیز، مصرف سیگار است.  سپس چاقی و چربی زیاد. مطالعات دیگر اما مصرف الکل را بیش از چاقی و زیادی وزن، سبب این مرگ، ارزیابی کردەاند.

در مقالەای کە امروز با امضای چهار سازمان پژوهشی سرطان و انجمن بیماران سرطانی در روزنامەی داگنز نیهتر بە چاپ رسیدە، درخواست شدە کە سوئد و کشورهای دیگر اتحادیەی اروپا ساخت، توزیع و فروش سیگار را از سال ٢٠٢٥، بەتدریج و سپس کاملا ممنوع کنند.

اولا برودین (Ola Brodin) یکی از امضاکنندگان این مقالە از بنیاد مطالعاتی سرطان ریە در سوئد می‌گوید ما معتقدیم کە کشیدن سیگار باعث بدبختی‌های بزرگی در جهان است و از همین رو باید برای همیشە از آن دست برداشت.

او می‌گوید هر مرگی نیز یک تراژدی است، هم برای بیمار و هم برای خانوادە و خویشاوندان او.

امضاکنندگان خواهان آن هستند کە سوئد نیز همانند نیوزیلند، با یک تصویب پارلمانی و در عرض ١٢ سال، کشور را کاملا از وجود سیگار پاک کند. از دید آنها آسیبی کە ممنوعیت سیگار بە آزادی و انتخاب افراد می‌رساند زیاد است، اما در مقایسە با آسیبی کە کشیدن سیگار بە آن‌ها وارد می‌کنند کمتر است.

 اولا برودین می‌گوید تقریبا ٢،٥ تا ٣ درصد سوئدی‌ها و مردم جهان از سرطان ریە ناشی از کشیدن سیگار می‌میرند.

چهار سازمان‌های پژوهشی سرطان ریە در مقالەی خود تنها خواستار ممنوعیت توتون کشیدنی بە شکل سیگار هستند و نە توتون جویدنی یا نسوار از جملە سنووس. چرا کە بە گفتەی اولا برودین، ثابت نشدە کە سنوس باعث سرطان می‌شود و علیرغم مطالعات فراوان، آمار قابل اطمینانی در این مورد وجود ندارد.

اولا برودین انکار نمی‌کند کە با وضع این ممنوعیت، خطر قاچاق سیگار بە سوئد بیشتر می‌شود اما این ممنوعیت سبب می‌شود کە شرایط سخت‌تری نیز برای دسترسی نوجوانان و جوانان بە سیگار فراهم شود. و طبیعتا وقتی سیگاری‌ جدید نباشد، مصرف سیگار نیز برای همیشە برچیدە خواهد شد.

در اینجا پرسش این است آیا سیاستمداران از پیشنهاد ممنوعیت سیگار، حمایت می‌کنند؟ اولا برودین تاکنون هیچ نشانەای از این حمایت مشاهدە نکردە است. اما امیدواریم این حمایت پیدا شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".