انتقادهای شدید از خصوصی سازی بخش روانی کودکان

گزارش انتقاد شدید از واگذاری بخش روانی کودکان به شرکت های خصوصی
7:07 min

از روز یازدهم مارس، بخش روانی کودکان در کمون بوت شیرکا درجنوب استکهلم زیر پوشش مدیریت شرکت  Prima پریما قرارگرفت.
پیامدهای ناشی از خصوصی سازی مراکز خدمات درمانی، بحش روانی کودکان را نیز دربرگرفته است که می توان  درحال حاضر به دو بخش در شوراهای استانی Östergötland  و استکهلم اشاره کرد. دراستکهلم، شرکت درمانی پریما مسئولیت این بخش را به عهده دارد. این شرکت همواره توانسته است با ارائه ی پیشنهادهای ارزان تر بر رقبای خود پیروزشود، امری که نگرانی روان شناسان، مددکاران اجتماعی و انجمن های یاری رسانی به معتادان را برانگیخته است.

در رابطه با قرار دادن بخش روانی کودکان در کمون بوت شیرکازیر پوشش مدیریت پریما، استفان لوندبری، از روان شناسان این مرکز درگفتگویی با رادیوی بین المللی سوئد می گوید که بیشتر آنها زمانی که شنیدند این مرکزقراراست فروخته شود، بسیارغافلگیر و شوکه شدند. برای آنها دشواربود که بفهمند چرا مرکزی که تمام وظایف و کار خود را در زمینه ی روان درمانی به خوبی انجام می دهد و به درستی نیز اداره می شود، به فروش برسد.
اما  Birgitta Rydberg از حزب لیبرال مردم که معاونت اداره کل امور بهداشت و درمان را در استکهلم به عهده دارد، تنها به تاثیرات مثبت رقابت دربخش خصوصی اشاره می کند. او درگفتگو با رادیوی بین المللی سوئد عنوان کرد که آنها شاهدبوده اند که حضوررقبای بیشتر دربخش خصوصی، دررشد و گسترش مراکز درمانی و همسانی آنها با نیازهای بیماران بسیارمؤثربوده است.
اما به گفته ی مسئولان اتحادیه ی سراسری حفظ سلامت روانی و اجتماعی، چنین علایم مثبتی پس از خصوصی کردن این مراکزدیده نشده است. آنها حتا تاکیدمی کنند که درنتیجه  پاره ای تغییرات، کمبودهایی نیز در دسترسی به روند درمانی بیماران به وجودآمده است. Jimmie Trevett مدیر این اتحادیه می گوید که این امر در بخش درمان روانی بزرگسالان به خوبی دیده می شود. 
به نظر او با اختصاص بودجه های کمتر، امکان دسترسی به این اطلاعات ازاین نیز مشکل ترخواهدشد. مدیران شرکت پریما که با ارائه ی بودجه های کمتر، برنده ی مناقصه های شورای استانی، لندستیگ هاشده است، می گویند که این وضعیت گرچه برای شوراهای استانی ارزان ترتمام می شود، اما اثرات بهتری نیز دارد. درمرکز درمانی Handen در استکهلم که از سال ۲۰۰۹ توسط شرکت پریما اداره می شود، صف های انتظارکوتاه ترشده و با استخدام شمار بیشتری پزشک متخصص کودکان، رسیدگی به کودکان بیمار سریع ترصورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت پریما Anna Wiklund به رادیوی بین المللی سوئد می گوید که   صف های انتظار برداشته شده، وقت بیشتری دراختیار بیماران قرارگرفته و رضایت بیماران افزایش یافته است. اما شرکت پریما بیشترفعالیت درمانی خودرا منحصر به امور سودآورکرده است. برای نمونه چون شورای استانی برای ملاقات هر بیمار با پزشک، پول بیشتری از ملاقات با مددکاراجتماعی و یا مشاورروانی می دهد، آنها نیزکار دراین زمینه ها را محدودترکرده اند. Elisabeth Djärf مشاورروانی در Järva در جنوب استکهلم که مدیریت آن ازاول ماه مه دراختیار شرکت پریما قرارخواهدگرفت، نگران است که وقتی برای مشاوره ی تلفنی بیماران منظورنشود و این گونه فعالیت ها به این دلیل که به ملاقات با بیمار نمی انجامد حذف شده و خانواده های نیازمند تنها گذاشته شوند. رادیوی بین المللی سوئد از ۲۰ شورای استانی دیگرکشور نیزدرمورد خصوصی کردن بخش های درمان روانی سؤال کرد، اما بیشترآنها تاکیدکردند که مانندشورای استانی استکهلم عمل نخواهندکرد. برای نمونه در استان اسکونه به این دلیل که بخش خصوصی توان دراختیارگرفتن مراکز درمان روانی را نداشته، خودشورای استانی موفق شده است که صف های انتظار را کوتاه تر کرده و به مقررات خدمات درمانی تضمینی به بیماران نیزعمل کند. Anders Åkesson ازحزب محیط زیست و معاون اداره ی درمان و حفظ سلامت در اسکونه تاکیدمی کند که مسؤلان خدمات درمانی دراسکونه ترجیح می دهند که بخش درمان روانی کودکان را با همکاری اداره خدمات اجتماعی و مدارس به پیش ببرند و درحال حاضر نیازی به انجام مناقصه و استفاده از بخش خصوصی دراین زمینه نمی بینند.





پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".