پلیس به شیوه های مختلفی پناهجویان را دستگیرمی کند Foto: Scanpix

پناهجویان به شیوه های مختلفی دستگیرمی شوند

گفتگو با قاسم فرتوسی
3:23 min

پروژه ی Reva  که دستور دولتی به پلیس برای یافتن و اخراج پناهجویان غیرقانونی ازسوئداست، به شیوه های مختلفی اجرامی شود.  قاسم فرتوسی، پناهجویی که اینک دربازداشتگاه کمپ پناهندگی مرشتا به سرمی برد، می گوید که در اوایل این ماه و هنگام کار و بی آن که فراری باشد و یا با اداره مهاجرت مشکلی داشته باشد، توسط پلیس دستگیرشد.
او از سال  دوهزار و نه به سوئد آمده و می گوید که از فعالان حقوق انسانی مردم اهوازاست و به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه دستوردولتی برای کوچ یک میلیون نفر از ساکنان اهواز، درایران دستگیر و  زندانی نیزبوده است. او می گوید که مدارک معتبری مبنی بر این که در ایران فعالیت سیاسی داشته و جانش نیز درخطربوده به اداره مهاجرت  ارائه داده، اما به این مدارک توجهی نشده و به او حکم اخراج داده اند.  او درگفتگویی با پژواک از وضعیت خودگفته است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".