امیلی فالن و شیرکو جهانی اصل از همکاران پروژەی دانشگاە ساکت در سوئد

پناهندگان و مهاجران: هم استاد، هم دانشجو

پروژەی دانشگاە ساکت در سوئد
5:58 min

بعد از یک سال تجربە در بریتانیا، اکنون سوئد بە پایگاە جدیدی برای تبادل دانش و تجارب حرفەای بدل شدە است: دانشگاە ساکت ـ The Silent University ـ  کە یک پلاتفورم تبادل دانش است برای مهاجران، پناهجویان و خارجیان و توسط جمعی مدرس، مشاور متخصص و پژوهشگر ادارە می‌شود. امیلی فالن کە در کنست هال تنستا بە عنوان رابط کار می‌کند و از مسئولان این پروژە در سوئد است می‌گوید تنستا محدودەی مناسبی برای انجام چنین پروژەای است.

دانشگاە ساکت ـ Silent University ـ  برای اولین بار در سال ٢٠١٢ در انگلستان برای یاری‌رسانی بە مهاجرانی کە در کشور خود دارای حرفە و تحصیلات آکادمیک بودند اما بە دلایل مختلف و از جملە موقعیت کاری جدید نمی‌توانستند اطلاعات حرفەای خود را در این کشور مورد استفادە یا پراکتیک قرار دهند، بنیاد گذاشتە شد. اکنون این دانشگاە سعی دارد بە خارج از مرزهای بریتانیا راە پیدا کند و در اولین تلاش بە سوئد آمدە، بە ساختمان موسوم بە سالن هنری (konsthall) منطقەی تنستا در حومەی استکهلم. 

دانشگاە ساکت قصد دارد بە فعال کردن توان و معلومات تدریس‌کنندگان بپردازد و روند انتقال دوطرفەی دانش را جانی تازە ببخشد و البتە بابت آن پولی هم دریافت نمی‌کند. هدف آرمانی این دانشگاە این است کە "سکوت را بە مثابەی یک موقعیت غیرفعال بە چالش بکشد و از پتانسیل نیرومند آن نهفتە در آن بە عنوان یک توان کارا استفادە کند".

امیلی فالن تجربەی این پلاتفورم دانشگاەی را در بریتانیا بویژە از لحاظ رسانەای بسیار موفق ارزیابی می‌کند. بەطوری کە در مدت کوتاهی تعداد مدرسان خود را بە ٣٣ نفر رساند.

دانشگاە ساکت در اولین گام خود، روز ٢٣ اکتبر در "تنستا کونست‌هال" افتتاح می‌شود و تا ١٩ ماە مە سال بعد ادامە خواهد داشت. برپایی سمینارها و جلسات سخنرانی در مورد موضوعات مختلف، شکل ارائەی مواد درسی خواهند بود و صد البتە این کار بە مدد کتابخانەی دیجیتالی بزرگی کە پایەی آن سال گذشتە در لندن ریختە شد، با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

از امیلی فالن می‌پرسم از مدرسین مدرکی نمی‌خواهید، مدرکی هم نمی‌دهید. اصولا چرا این را دانشگاە می‌نامید؟ او می‌گوید مدرسین ما مجرب و در اکثر اوقات دارای مدارک عالی تحصیلی از کشور خود هستند اما ما از سر اطمینان، از آنها نمی‌خواهیم کە آن را ارائە کنند.  

دانشگاە ساکت سوئد تاکنون توانستە پنج مدرس و دو راهنمای تحصیلی را بە خود جذب کند. یکی از این مدرسان، شیرکو جهانی اصل است کە تنها چند سال از آمدن او بە سوئد می‌گذرد. او در ایران بە دلایل سیاسی از تحصیل دانشگاهی محروم بودە اما تواناییهای خوب و قابل ارائەای راجع بە زبان، ادبیات و تاریخ کردها دارد. او در این دانشگاە هم، اطلاعات خود را برای علاقەمندان بە طور رایگان ارائە خواهد داد.

ناصر سینا
nasser.sina@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".