مادری کە از کار اخراج شدە بود، بە سر کار خود برگشت

یک زن ساکن بلەکینگە کە پس از پایان مرخصی زایمان بە سر کار برگشتە بود، بە خیل بیکاران پیوست چرا کە روسا بە او اطلاع دادند کە کار قبلی او دیگر وجود ندارد اما چنانچە بخواهد می‌تواند  در ساعات دیگری، از جملە شبها و روزهای تعطیل، در آنجا کار کند. در حالی کە او بە دلیل داشتن فرزند خردسال نمی‌توانست این پیشنهاد را قبول کند.

پروندەی مزبور با حمایت سندیکایی بە دادگاە کار ارسال شد و قرار بازگشت او بە کار اصلی‌اش صادر گردید. چرا کە استخدام ‌شدگان همیشە حق دارند بە کار اصلی خود برگردند. دادگاە، کارفرما را نیز موظف بە پرداخت غرامتی برابر با ٢٠٠ هزار کرون بە این زن کرد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".