سیستم پرداخت دستمزد بە مددکاران شخصی باید تغییر یابد

  سیستم پرداخت دستمزد بە مددکاران شخصی (personlig assistans) فاقد کارایی لازم است و بە بازبینی دوبارە نیاز دارد. این مطلب را وزیر امور کودکان و سالمندان، ماریا لارشون طی مقالەای در روزنامەی سونسکا داگبلادت مطرح کردە است.

همە سالە کسانی کە مسئولیت ترتیب دادن مددکاران شخصی را بە عهدە دارند، حدود چندین میلیارد کرون اضافە دریافت می‌کنند و این مشکل از آنجا ناشی می‌شود کە علیرغم میزان متفاوت حقوقها، تمام دستمزدها طبق یک شابلون زمانی یکسان پرداخت می‌شود.

بە گفتەی وزیر امور کودکان و سالمندان، هزینەهای مددکاران شخصی باید با میزان هزینەهای واقعی هماهنگی داشتە باشد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".