پسرفت درسی دانش‌آموزان با وجود اختصاص بودجەی بیشتر

سوئد بیش از پیش در امور مدارس سرمایەگذاری می‌کند اما تحقیقی کە روزنامەی داگنزنیهتر انجام دادە نشان می‌دهد کە این سرمایەگذاری‌ها در بهبود نتیجەی درسی‌ دانش‌آموزان و ارتقای میزان دانش آنها نە تنها تاثیری نگذاشتە، بلکە نتیجەی درسی آن‌ها هر روز بدتر هم می‌شود. این پسرفت درسی بە زندگی در حاشیە و اختلاف طبقاتی برمی‌گردد و در حقیقت نتایج تحصیلی بە میزان درآمد و تحصیلات والدین مربوط می‌شود.

دانش‌آموزان سوئدی در پژوهش‌های بین‌المللی درخششی ندارند. بە موجب سنجش‌های علمی کە از جملە موسسەی تیمس در سال ٢٠١١ انجام دادە، سوئد یکی از معدود کشورهایی ست کە دانش‌آموزانش بەطور پیوستە در درس‌های ماتماتیک و علوم تجربی، پسرفت دارند. امتحانات سراسری داخلی هم همین امر را تایید می‌کنند.

و این در حالی‌ست کە بودجەی تخصیصی بە مدارس افزایش چشمگیری داشتە است. در سال ٢٠١١ هزینەی هر دانش‌آموز بیش از ٨٧ هزار کرون بود کە در مقایسە با یازدە سال قبل، ٣٢ هزار کرون افزایش داشتە و با احتساب تورم، ٣١ درصد بیشتر بودە است. اما بە بهبود نتیجەی درسی دانش‌آموزان کوچکترین یاری‌ای نکردە است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".