سخت‌گیری سوسیال‌دموکرات‌ها در مورد سوددهی مدارس

شب گذشتە رهبران حزب سوسیال دموکرات‌ سوئد در کنگرەی جاری خود پیشنهادی توافقی بە منظور پیشگیری از زیان مالی در بخش مراقبت‌های پزشکی، مدارس و نگهداری از سالمندان ارائە کردند.

بعدازظهر امروز سوسیال دموکرات‌ها موضع خود را در قبال شرکت‌های خصوصی کە بە منظور سوددهی در بخش درمانی، آموزش و مراقبت‌ از سالمندان فعالیت می‌کنند روشن خواهند کرد. بە موجب پیشنهاد توافقی مطرح‌‌شدە ، رهبران این حزب مایل بە شکست این شرکت‌ها نبودە و قصد ممنوعیت فعالیت آن‌ها را ندارند، در حالی‌ کە مخالفت‌ها در کنگرەی حزب، علیە سوددهی این شرکت‌ها بسیار زیاد است.

در پیشنهاد ارائەشدە کە بە دنبال ساعت‌ها مذاکرەی داخلی تهیە شد از جملە آمدە است: "برای مقابلە با تبعیض‌های موجود در مدارس و تضمین برخورداری همەی دانش‌آموزان از امکانات موجود ـ بدون درنظرگرفتن زمینەی سوئدی یا غیرسوئدی آن‌ها و نیز وسع مالی خانوادەهایشان ـ درخواست می‌شود کە کمون‌‌ها بە عنوان مسئولان اصلی مدارس، امکان برنامەریزی فعال برای زمان و مکان تاسیس مدارس جدید را داشتە باشند. اما چنانچە این مدارس بە تبعیض بیشتر بینجامند، مجوز تاسیس دریافت نکنند و کمون‌ها در امر تصمیم‌گیری در مورد تاسیس مدارس جدید، نقش اصلی داشتە باشند."

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".