پرچم رومنی‌ها

پرچم رومنی‌ها اجازەی برافراشتەشدن نیافت

مسئولان کمونی وکخو با برافراشتن پرچم رومنی، کولی‌ها کە قرار بود بە مناسبت هشتم آپریل ـ روز ملی رومنی‌ها ـ در مقابل ساختمان شهرداری افراشتە شود مخالفت کردند.

شبکەی فلیسام کە مبتکر برافراختن پرچم رومنی‌ها بود هفتەی قبل مجوز این کار را از مسئولان شرکت ساختمانی کمونی دریافت کردە بود اما آنها خود در روز اجرای برنامە، از حضور در محل و مراسم برافراختن پرچم خودداری کردند.

مسئولان کمونی اعلام کردند کە تنها پرچمی کە در مقابل ساختمان شهرداری این شهر بە اهتزاز درخواهد آمد، پرچم ملی سوئد است. البتە بە استثنای پرچم دگرباشان جنسی، در مراسم رژەی موسوم بە فستیوال پراید.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".