راە گریز شرکت‌های سهامی خاص از پرداخت مالیات مسدود می‌شود

شرکت‌های سهامی خاص کە تعداد کارمندانش کم است چنانچە بە جای حقوق ماهانە، سهمی از سود شرکت بە آن‌ها پرداخت شود، در حقیقت مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد. وزیر دارایی، آندرش بوری، ماە گذشتە در مصاحبەای با واحد مرکزی خبر رادیو سوئد ناخرسندی خود را از این راە گریز قانونی اعلام کرد و آن را یک اقدام زشت و ناخوشایند و تقلب در سیستم پرداخت مالیات نامید.

او در مصاحبەی خود از تغییر در قانون پرداخت مالیات‌ها صحبت کرد و اینکە در لایحەی پیشنهادی بودجەی بهاری کە در روز دوشنبەی آیندە بە مجلس دادە می‌شود، پیشنهادی نیز برای تغییر مقررات پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های سهامی خاص ارائە خواهد کرد.

در مقالەای کە امروز آندرش بوری وزیر دارایی از حزب مدارت و آننی لوف رهبر حزب مرکز بەطور مشترک در روزنامەی داگنز ایندوستری منتشر کردەاند همین پیشنهاد دوبارە مطرح شدە است.

مقررات کنونی بە سهامداران شرکت‌های مشاورەی بزرگتر امکان می‌دهد کە گذشتە از حقوق، مقادیر زیادی از سود سرمایە را نیز برداشت کنند و در نتیجە مالیات بسیار کمتری پرداخت کنند. و این در حقیقت بە معنای یک راە گریزی قانونی است برای پرداخت کمتر مالیات از طریق توزیع سود بە جای حقوق. حسابداران، وکلا و شرکت‌های مشاورەی بزرگتر از جملەی چنین شرکت‌هایی هستند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista