"معتادان را بە خاطر روی آوردن دوبارە بە مواد مخدر مجازات نکنید"

سوسیال دموکرات‌ها خواستار پایان دادن بە مرگ روزافزون معتادان هستند. بە نظر این حزب کسانی کە بە مواد مخدر سنگین اعتیاد پیدا کردەاند نباید بە دلیل روی آوردن دوبارە بە این مواد، از سیستم مداوا و بازپروری محروم شوند بلکە تعداد بیشتری از آن‌ها مورد مراقبت درمانی و پزشکی قرار گیرند.

این حزب عقیدە دارد کە معتادان در مقایسە با بیماران دیگر از موقعیت ضعیفتری برخوردارند بنابراین لازم است کە یک نوع بیمەی مداوا  در زمان مناسب در مورد آن‌ها تضمین شود. لنا هالنگرن عضو کمیسیون اجتماعی پارلمان از حزب سوسیال دموکرات می‌گوید یک فرد معتاد را بە خاطر روی آوردن دوبارە بعد از مداوا، نباید مجازات شود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista