مجوز کار در سوئد، خرید و فروش می‌شود

بە گفتەی پلیس سوئد، قاچاقچیان راه جدیدی برای کسب درآمد پیدا کردەاند و آن، فروش مجوز کار است کە در نهایت بە اجازەی اقامت کاری می‌انجامد.

از همان سال ٢٠٠٨ کە دستور صدور مجوز کار در سوئد صادر شد، مواردی مبنی بر سواستفادە از آن نیز مشاهدە گردید. در حال حاضر یک مجوز کار، بە قیمت ٢٠٠ هزار کرون بە فروش می‌رسد.

پلیس می‌گوید کە بە دلیل وجود یک گریزگاە در قانون، نمی‌توان فروش مجوز را پیگیری کرد چرا کە آن مجوز بە شیوەی کاملا قانونی از سوی ادارەی مهاجرت صادر شدە و مورد تقلب نیز قرار نگرفتە است. در حقیقت مقامات فریب دادە شدە و بر اساس اطلاعات نادرست، مجوز قانونی صادر کردەاند.

میزان حقوقهایی نیز کە بە این افراد پرداخت می‌شود بسیار اندک است و حتی اتفاق می‌افتد کە کارفرمایان، حقوق‌ آن‌ها را طبق قرارداد پرداخت می‌کنند اما مستقیم پس می‌گیرند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".