Inga muntra siffror för de närmaste åren. Foto: Anders Wiklund/Scanpix

معرفی بودجه ی بهاره دولت

4:34 min

رشد اقتصادی پیش بینی شده در بودجه ی بهاره  که امروز معرفی شد،  کمتر از میزانی ست که پیش از این عنوان شده بود. برپایه ی این بودجه، میزان سرمایه گزاری کاهش خواهد یافت و میزان بیکاری نیز از حد پیش بینی شده ی دولت بیشتر خواهد شد. ساعت ۹ صبح امروز، آندرش بوری وزیر دارائی برای معرفی بودجه ی بهاره ی دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. میزان بیکاری از جمله پرسش های اصلی از آندرش بوری بود. این پرسش شب گذشته نیز در برنامه ی تلویزیونی آگندا مطرح شد. در این برنامه به پیش بینی آندرش بوری درسال گذشته برای کاهش بیکاری درآینده ای نزدیک اشاره شد. او دلیل عملی نشدن پیش بینی خود را وجود بحران اقتصادی دراروپا عنوان کرد.

میزان بیکاری درحال حاضر بالای ۸ درصداست و دولت تاکیدکرده است که در دو سال آینده نیزدرهمین حدباقی خواهد ماند. در بودجه ی پیشنهادی دولت، میزان بیکاری درسال جاری (۲۰۱۳) هشت و سه دهم درصد و درسال ۲۰۱۴ هشت و چهاردهم درصد خواهدبود و تنها  در سال  ۲۰۱۵ کاهش یافته و به  ۷ و یک دهم درصد خواهد رسید. این درحالی ست که دولت پیش ازاین اعلام کرده بود که درسال جاری میزان بیکاری به پائین تراز هشت درصد خواهد رسید. در رابطه با بیکاری آنچه که بیش از همه  نگران کننده  خوانده می شود بیکاری گسترده در میان جوانان است.  درسال آینده میزان اشتغال نیز کاهش خواهدیافت و به حدود ۷۸ و ۴ دهم درصد خواهدرسید. 
در بودجه ی بهاره که امروز معرفی شد، همچنین اعلام شده است که  رشد اقتصادی کشور درسال جاری، یک و دو دهم درصد خواهد بود. پیش بینی گذشته ی دولت برای رشد اقتصادی سوئد درسال ۲۰۱۴ نیز که حدود ۳ درصد بود،  کاهش یافته و به ۲ و ۲ دهم درصد خواهدرسید.  درسال آینده،  بودجه ی دولتی در زمینه ی بسیاری از سرمایه گزاری ها نیزکاهش خواهدیافت.  وجود بحران اقتصادی در برخی از کشورهای اتحادیه ی اروپا، دلیل وجود نگرانی و نامطمئن بودن پیش بینی ها عنوان شده است. بااین حال آندرش بوری در کنفرانس خبری امروز خود شرایط سوئد را بهتر از کشورهای دیگر اروپائی خواند و باتاکیدبر قوی تربودن اقتصادسوئد در مقایسه با کشورهای دیگر اروپا، گفت که رشد اقتصادی سوئد درسال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت.  آندرش بوری میزان اندوختگی سوئد را نیز خوب و میزان بدهی آن را در مقایسه با بسیاری از کشورها پائین اعلام کرد. با این حال آنچه باعث نگرانی ست، وجود بیکاری و ثابت ماندن آن درسطح ۸ درصد در چندسال پیش رو و به ویژه بیکاری درمیان جوانان است. به همین سبب دولت بودجه ای را به اشتغال اختصاص داده است. این بودجه، سه میلیارد کرون درسال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ برای آموزش در بازارکار و همچنین افزایش محل پذیرش در مدارس عالی خواهد بود.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista