سود سالانەی شرکت دارویی آپوتک کاهش یافتە است

هرچند سال گذشتە داروخانەی دولتی زنجیرەای آپوتەکت تعداد فروشگاە‌هایش را بیشتر کرد اما درآمدش کاهش یافت. میزان سود حاصلەی این شرکت از فروش داروهای نسخەای و غیرنسخەای، اندک بودە و در عوض بە فروش ویتامین و انجام آزمایش‌های بهداشتی روی آوردە است.

بە موجب گزارش سالانەی اتحادیەی سراسری آپوتک سوئد، این شرکت از سال ٢٠٠٩ تا کنون ٣٤٥ داروخانە در سراسر کشور باز کردە و ساعات کاریش نیز افزایش یافتە، با وجود میزان فروشش کاهش یافتە است.

سال گذشتە میزان نسخەهای رسیدگی شدە، در مقایسە با سال قبل، بیشتر بود اما بە دلیل کاهش نرخ داروها، سود حاصلە نیز کاهش یافت. همزمان فروش کلی داروهای غیرنسخەای نیز پایین آمد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista